Arctic Snow Star

Vyšetření

IMG_0001            IMG_0002        IMG

RTG – dysplazie                         RTG – vyšetření                       Vyšetření očí
kyčelních kloubů                        loketních kloubů