Arctic Snow Star

BESSY Arctic Snow Star

Narozena 5. 12. 2019, váha 410 g.

01 7.12.2019 Bessy02 15.12.2019 Bessy03 4.1.2020 Bessy82363006_2577045309237785_4222847064159027200_n82896393_199931674512799_7960272066916122624_n